Навигация

Конкурси

  • • Обявяване на конкурс

    за назначаване на държавна служба в МВР в Областна дирекция на МВР - Варна за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка за РУ Девня, Участък Вълчи дол и РУ Провадия

  • • Обявяване на конкурс

    за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна, РУ Девня за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка

  • • Обявяване на конкурс

    за назначаване на държавна служба в МВР в Областна дирекция на МВР - Варна за вакантни младши изпълнителски длъжности по допълнителен щат към щата на Областна дирекция на МВР - Варна, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка